Slovak Power 0 - 4 ICE BEARS

Slovak Power: J.MacLean (13:52) adak249 (15:00) HoB. (15:00)
ICE BEARS: Gaboryk (15:00) DAVEKE97 (15:00) Rwe (15:00)

Saves:
  ·Slovak Power: 8
  ·ICE BEARS: 12
 

1. 04:49 0-1 Gaboryk (DAVEKE97 )
2. 03:17 0-2 Gaboryk
3. 00:44 0-3 Gaboryk (DAVEKE97 )
3. 02:57 0-4 Rwe (DAVEKE97 , Gaboryk )

 

Hakusivu

© 2016 All rights reserved