Slovak Power 3 - 3 ICE BEARS

Slovak Power: siwanar (15:00) adak249 (15:00) HoB. (15:00)
ICE BEARS: DAVEKE97 (15:00) Rwe (15:00) Okal (15:00)

Saves:
  ·Slovak Power: 12
  ·ICE BEARS: 18
 

1. 01:04 1-0 HoB.
2. 00:35 2-0 siwanar (HoB. )
2. 01:30 3-0 HoB.
2. 01:43 3-1 DAVEKE97 (Rwe , Okal )
3. 02:10 3-2 Okal (DAVEKE97 , Rwe )
3. 04:02 3-3 Rwe (DAVEKE97 )

Hakusivu

© 2016 All rights reserved